co w pokojach piszczy?

Zablokowany
Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
skaranie boskie
Administrator
Posty: 13037
Rejestracja: 29 paź 2011, 0:50
Lokalizacja: wieś

co w pokojach piszczy?

#1 Post autor: skaranie boskie » 09 mar 2018, 23:09

Zgodnie z zapowiedzią, otwieramy dla Was zupełnie nowy dział, przeznaczony do dyskusji na najróżniejsze tematy, przy założeniu, że dostęp do każdego z pokoi jest ograniczony i ustalany prze jego gospodarza. Poniżej publikujemy regulamin otwierania, prowadzenia i uczestniczenia w POKOJACH.

1. Celem działu POKOJE DYSKUSYJNE jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na interesujące użytkowników tematy, szeroko związane z życiem kulturalnym, artystycznym i społecznym.
2. W dziale POKOJE DYSKUSYJNE użytkownicy Ósmego Piętra, po uzyskaniu zgody Administracji, mogą zakładać własne Pokoje Dyskusyjne, za które będą odpowiedzialni.
3. Użytkownik Założyciel/Gospodarz otrzyma w swoim Pokoju uprawnienia moderatora. Uprawnienia te nie będę mu przysługiwały w żadnym innym dziale na forum, chyba że Założyciel jest członkiem Zespołu.
4. Zasady prowadzenia rozmów w danym Pokoju, włącznie z ewentualnymi sankcjami, są określane przez Gospodarza. Gospodarz może dowolnie ustalać reguły dyskusji z zastrzeżeniem, że nie mogą one naruszać Regulaminu Ogólnego Ósmego Piętra i powszechnie obowiązującego prawa.
5. Gospodarz może podjąć decyzję co do tego, czy jego Pokój będzie ogólnodostępny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, czy tylko dla tych, którzy wyrażą chęć uczestnictwa i zostaną przez niego zaakceptowani.
6. Jeśli przynależność do jakiegokolwiek Pokoju wymaga przypisania dyskutantów do odpowiedniej grupy, Gospodarz jest odpowiedzialny za przekazywanie Administracji nicków osób dopuszczonych przez niego do uczestnictwa.
7. W przypadku zaistnienia konfliktu między Założycielem/Gospodarzem a użytkownikami danego Pokoju, ostateczne rozstrzygnięcie należy do Administracji. Jeżeli Gospodarzem jest jeden z Administratorów, konflikt rozstrzyga drugi Administrator w porozumieniu z Zespołem.
8. Zasadniczo Administracja nie ingeruje w przebieg dyskusji w Pokojach (chyba, że z pozycji jednego z uczestników prowadzonych tam rozmów) ani w działania porządkowe Gospodarza. Interwencja Administratorów może zostać przeprowadzona na wyraźną prośbę Gospodarza lub użytkowników, bądź w przypadku stwierdzenia ewidentnych naruszeń prawa.
9. Wszystkie zasady i reguły organizujące wymianę opinii w danym Pokoju, powinny być zamieszczone przez Założyciela/Gospodarza w formie pisemnej.
10. W przypadku Pokojów zamkniętych wszelkie regulaminy muszą zostać udostępnione przez Założyciela kandydatom przed ich przyłączeniem do właściwej grupy.
11. Propozycję założenia Pokoju Dyskusyjnego może przedstawić Administracji każdy użytkownik, po upływie nie mniej niż roku od zarejestrowania się na Ósmym Piętrze i po opublikowaniu minimum 100 postów. W tym celu powinien przekazać swój pomysł na PW jednemu z Administratorów.
12. Propozycja powinna określać tematykę Pokoju (np. historia, teatr, zabytki Polski, filozofia, motoryzacja, polityka, religia etc.), jego docelową nazwę, a także ostateczne zasady funkcjonowania Pokoju.
13. Każda propozycja zostanie odrębnie rozpatrzona przez Administrację.
14. Jeden Pokój może mieć kilku Założycieli, jednak nie więcej niż 3, przy czym muszą oni wybrać spomiędzy siebie Gospodarza, który będzie odpowiedzialny przed Administracją.
15. Jeden użytkownik może być założycielem maksymalnie 3 Pokoi.
16. Niedozwolone jest używanie Pokojów Dyskusyjnych do celów reklamowych lub do zamieszczania prywatnych ogłoszeń.
17. W Pokojach Dyskusyjnych zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej.
18. Pokoje Dyskusyjne nie mogą być wykorzystywane do zakładania jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych i innych organizacji o charakterze statutowym.
19. Pokoje Dyskusyjne nie mogą mieć charakteru towarzysko-matrymonialnego.
20. W Pokojach Dyskusyjnych zakazane jest rozpowszechnianie treści pornograficznych.
21. Pokoje Dyskusyjne nie mogą służyć do omijania limitów publikacyjnych, a co za tym idzie, do publikowania twórczości ich użytkowników.
22. Administracja zastrzega sobie w każdym momencie prawo do czasowego zawieszenia działalności Pokoju Dyskusyjnego lub do jego zamknięcia.
23. Pokój Dyskusyjny może zostać zamknięty z przyczyn technicznych, regulaminowych, lub z powodu braku spodziewanej aktywności.
24. W przypadkach nieobjętych powyższym Regulaminem ostateczne decyzje należą do Administracji.


Zapraszamy do tworzenia pokoi i życzymy udanych i owocnych dyskusji. Wszelkie pytania odnośnie działu POKOJE DYSKUSYJNE prosimy zadawać na tym forum w postaci nowych tematów.
Kloszard to nie zawód...
To pasja, styl życia, realizacja marzeń z dzieciństwa.


_____________________________________________________________________________

E-mail
skaranieboskie@osme-pietro.pl

Zablokowany

Wróć do „PRZEDPOKÓJ”